Zpět

Adaptace dítěte v MŠ

  Milé maminky a tatínkové.

Myslím, že se vy rodiče a my zde v mateřské škole se shodneme na tom, že nejvíc ze všeho si přejeme, aby se dětem u nás ve školce líbilo a aby nástup do školky proběhl bez slziček. A co pro to udělat?

Vaše děti jsou na světě zatím velmi krátce (2,5, 3–4 roky), kdy byly doposud hlavně s Vámi a s členy Vaší rodiny a se širší společností se setkávaly zatím pouze v přítomnosti Vaší či s někým, koho bezpečně znají. Teď to bude poprvé, kdy budou v naprosto cizím prostředí a mezi mnoha jinými dětmi a učitelkami samy za sebe bez opory někoho, koho znají. Sami víte, jak je to náročné pro dospělého, natož pro tak malého človíčka, kterému jsou teprve 3–4 roky. Žádné z nich si vlastně nedokáže představit, co ho čeká. Některé z dětí jsou zvědavé a těší se na něco nového, některé jsou plaché nebo nejisté, každé to prožívá jinak. Mateřská škola je tu pro respektování individuálních potřeb každého dítěte. Rodič musí počítat s tím, že bude potřebovat dostatečný časový prostor pro adaptaci svého dítěte.

Nejtěžší a nejnáročnější pro ně je odloučení od těch, ke kterým jsou vázány silným citovým poutem, tedy s Vámi rodiči. A to je potřeba zvládnout nenásilně a postupně podle potřeby každého z dětí, protože u každého z nich to trvá různě dlouho. Některé může plakat hned první den, některé až když zjistí, že bude od svých nejbližších odloučeno každý den. Proto je potřeba pobyt ve školce postupně navyšovat (viz adaptační plán, který máte k dispozici). I když se dětem ve školce líbí, tak Vás mají tolik rády a doposud s Vámi trávily většinu času, že jejich stesk po Vás může být pro některé děti tak velký a zvládnout ho může být pro ně natolik náročné, že kvůli tomu nebudou chtít do školky, protože to bude pro ně příliš vyčerpávající.

Proto znovu doporučuji postupně navyšovat čas odloučení podle plánu adaptace, kde jsou uvedeny přesné kroky, jak na tom dítě z hlediska stesku je. Teprve až zvládne stesk z odloučení, dokáže si vytvořit vztah k někomu jinému (k učitelce, najít si kamaráda).

Často rodiče používají větu „Moje dítě je jiné, ono to zvládne“. Ano, nakonec to zvládne každé, protože mu nic jiného nezbyde, je ale důležité, aby to zvládlo bez negativních následků.  Velmi důležité je adaptaci neuspěchat a stále se domlouvat s Vaší paní učitelkou, jak to vidí ona, a hlavně již nyní se připravit na to, že dítě nebude hned první dny ve školce spát – zapojit širší rodinu, domluvit se se zaměstnavatelem.

Někteří z Vás namítnou, že děti již chodily do dětské skupiny, nebo herničky. Pro tyto děti to může být ještě náročnější, protože jen se jim podařilo zvládnout stesk po Vás a vytvořit si vztah k někomu jinému, teď o něho zase přijdou a budou to celé muset prožívat zase znovu. Také tam většinou nechodily celý týden na celý den.

To druhé, co pro děti bývá náročné, je, že se setkají s něčím novým, co neznají a neumí si s tím poradit. Doma je v takovém případě vždy někdo, kdo je hned po ruce a kdo mu hned pomůže. Tady je sice paní učitelka, ale je zde sama pro 24 dětí, to znamená, že dítě může být zaskočeno tím, že musí počkat, protože zrovna pomáhá někomu jinému, anebo že musí někomu, koho nezná, říct, že pomoc potřebuje, učitelka si nemusí všimnout, že si některé z dětí s něčím neví rady.

Proto jim opakujte: pokud s něčím potřebuješ pomoc či poradit, řekni paní učitelce.

Dále mohou ve školce platit jiná pravidla či organizace dne, než na jaké jsou děti zvyklé z domova, proto je důležité se na organizaci v MŠ připravit.

Uvědomujeme si, že nám svěřujete to nejcennější, co máte, a že nás  vlastně vůbec neznáte, že nevíte, komu své děti vlastně svěřujete.

My se budeme snažit vaši důvěru v nás nezklamat.

S úctou

Monika Vydrová Krovová

ředitelka školy


Akce MŠ

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit, že akce, které se v MŠ budou konat naleznete na stránkách v kolonce AKCE. Informace ohledně akcí naleznete také na dveřích vaší třídy, prosím, sledujte je.…

Více informací

Změna telefonních čísel

UPOZORNĚNÍ! Od 1.11.2023 dochází ke změně telefonních čísel. Ředitelství Monika Vydrová - 477002001 Bohdana Šindelářová - 477002002 Andrea Houšková - 477002003 Andrea Kurková - 477002004 MŠ Dvo…

Více informací

Stávka v MŠ

27.11.2023 STÁVKA MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA                                    STÁVKA BUDE PROBÍHAT OD 6.00 DO 16.30 HODIN   KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ SE DO STÁVKY ZAPOJIL. Stávka plánovaná jako c…

Více informací

LISTOPAD 2023

LISTOPAD  2023     2.11. pojedou všechny děti do divadla Rozmanitostí, budeme vybírat 80,- Kč. 14.11. půjdou JEŽEČCI do muzea na program Malý průzkumník, budeme vybírat 30,- Kč. 22.11. přijede do…

Více informací