Obsah těchto stránek v současné době chystáme. Děkujeme za pochopení. více informací
Zavřít
Zpět

O nás

Při vzdělávání dětí vycházíme ze školního vzdělávacího programu

"Barvínkovy neposedné notičky"

ŠVP PV ,,BARVÍNKOVY NEPOSEDNÉ NOTIČKY" je zpracován v souladu s RVP PV a zastřešujícím ŠVP, vznikl  na základě analýzy konkrétních podmínek na našem OP a zohledňuje vývojové, sociální a poznávací potřeby dětí.  

Školní vzdělávací program je k dispozici na požádání.

Minimální standard zabezpečení objektu MŠ

 • mateřská škola naplňuje minimální standard zabezpečení objektu MŠ
 • škola přístupná pouze na zvonek s ohlášením jména a uvedením, koho dotyčná osoba přivádí či vyzvedává z MŠ a z jaké je třídy
 • dozor vykonává nepedagogický pracovník – chodba a vstup, pedagogický pracovník –třída, obsluha el. vrátníku
 • hlavní vstup MŠ je zabezpečen elektronickým vrátníkem

Vážení rodiče, prosíme o dodržování pravidel níže uvedených:

 • nedovolte,  aby s Vámi do školy současně vstupovaly další osoby,
 • při odchodu ze školy nikoho do budovy nepouštějte,
 • hlaste pohyb podezřelých osob paní učitelce,
 • do areálu vstupujte brankou, vjezd motorových vozidel je zakázán – mimo výjimky uvedené ve školním řádu MŠ,
 • prosíme o předání těchto informací všem osobám, které jste pověřili přiváděním a vyzvedáváním Vašich dětí,
 • pokud přicházíte po předchozí domluvě později, tedy po 8.00 hod. dodržujte výše uvedené pokyny,
 • ve výchovně vzdělávacím systému jsou průběžně vyhodnocována možná rizika a děti jsou s nimi přiměřeným způsobem seznamovány v rámci ŠVP PV.

 

Pedagog má povinnost oddělit dítěte od ostatních dětí,  pokud vykazuje známky akutního onemocnění.   Současně zajistí nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámí tuto skutečnost nadřízenému.

 

V MŠ k tomu slouží kancelář VOP. Neprodleně jsou kontaktováni rodiče, aby s dítětem navštívili lékaře. V případě, že onemocnění nějakým způsobem v danou chvíli ohrožuje dítě na životě, je volána RZS.

Děkujeme za spolupráci na ochraně dětí.
Vedení školy

 

 


Galerie


DUBEN 2023 V MŠ

DUBEN 2023 1.4.  začnou on-line zápisy do ZŠ. 4.4. půjde 3. třída na zdobení břízek u MmM. 4.4. velikonoční dílny – 1. a 2. třída. 5.4. putování za velikonočním kuřátkem – dopolední soutěže v MŠ…

Více informací

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, pokud se chystáte k zápisu do naší mateřské školy, zveme Vás na Den otevřených dveří, který se koná 17. dubna 2023 od 15.30 hodin.  Těšíme se na setkání. 

Více informací

BŘEZEN 2023 V MŠ

BŘEZEN  2023 1.-3.3. jsou jarní prázdniny, provoz bude zajištěn v 1. třídě. 9.3.     přijede do MŠ fotograf, cena za balíček činí 250,- Kč. 14.3.   pojedou všechny děti do divadla Rozmanitostí, vyb…

Více informací

Kurz plavání

Vážení rodiče,  od 25. dubna do konce června bude každé úterý probíhat kurz plavání, je určen pro budoucí školáky s výškou nad 110 cm. Cena za 10 lekcí činí cca 1450,- Kč, peníze se nevracejí. Může s…

Více informací