Zpět

O nás

Při vzdělávání dětí vycházíme ze školního vzdělávacího programu

"Barvínkovy neposedné notičky"

ŠVP PV ,,BARVÍNKOVY NEPOSEDNÉ NOTIČKY" je zpracován v souladu s RVP PV a zastřešujícím ŠVP, vznikl  na základě analýzy konkrétních podmínek na našem OP a zohledňuje vývojové, sociální a poznávací potřeby dětí.  

Školní vzdělávací program je k dispozici na požádání.

Minimální standard zabezpečení objektu MŠ

 • mateřská škola naplňuje minimální standard zabezpečení objektu MŠ
 • škola přístupná pouze na zvonek s ohlášením jména a uvedením, koho dotyčná osoba přivádí či vyzvedává z MŠ a z jaké je třídy
 • dozor vykonává nepedagogický pracovník – chodba a vstup, pedagogický pracovník –třída, obsluha el. vrátníku
 • hlavní vstup MŠ je zabezpečen elektronickým vrátníkem

Vážení rodiče, prosíme o dodržování pravidel níže uvedených:

 • nedovolte,  aby s Vámi do školy současně vstupovaly další osoby,
 • při odchodu ze školy nikoho do budovy nepouštějte,
 • hlaste pohyb podezřelých osob paní učitelce,
 • do areálu vstupujte brankou, vjezd motorových vozidel je zakázán – mimo výjimky uvedené ve školním řádu MŠ,
 • prosíme o předání těchto informací všem osobám, které jste pověřili přiváděním a vyzvedáváním Vašich dětí,
 • pokud přicházíte po předchozí domluvě později, tedy po 8.00 hod. dodržujte výše uvedené pokyny,
 • ve výchovně vzdělávacím systému jsou průběžně vyhodnocována možná rizika a děti jsou s nimi přiměřeným způsobem seznamovány v rámci ŠVP PV.

 

Pedagog má povinnost oddělit dítěte od ostatních dětí,  pokud vykazuje známky akutního onemocnění.   Současně zajistí nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámí tuto skutečnost nadřízenému.

 

V MŠ k tomu slouží kancelář VOP. Neprodleně jsou kontaktováni rodiče, aby s dítětem navštívili lékaře. V případě, že onemocnění nějakým způsobem v danou chvíli ohrožuje dítě na životě, je volána RZS.

Děkujeme za spolupráci na ochraně dětí.
Vedení školy

 

 


Galerie


NOVÉ TELEFONICKÉ KONTAKTY

Nové telefony do MŠ: 477002054  ředitelna Omlouvání dětí: 477002057 1. třída 477002058 2. třída 477002059 3. třída Do tříd můžete volat od 7.…

Více informací

ŘÍJEN 2023

  ŘÍJEN  2023 10. Společná drakiáda Ježků a Veverek – pokud bude příznivé počasí, setkáme se u Jezera Most v 17:00 12.10. půjdou školáci na 7. ZŠ. Kde se seznámí se školou, poznají budoucí uč…

Více informací

Veverky - přihlášení do KIS

Rodiče dětí ze třídy Veverek, v pondělí nám začínají míčové hry, přihlaste svoje dítě do aplikace KIS, zde je návod: 1) Stáhnout aplikaci KIS do mobilu pomocí QR kódu: 2) Tento QR kód vyplní někte…

Více informací

Organizace školního roku 2023/2024

Organizace školního roku 2023/2024:   MŠ provádí zpravidla průzkum docházky dětí v termínech prázdnin ZŠ, kdy rodiče v níže uvedených termínech čerpají dovolené a tím dochází i k snížení stavu dětí…

Více informací