Zpět

O nás

Při vzdělávání dětí vycházíme ze školního vzdělávacího programu

"Barvínkovy neposedné notičky"

ŠVP PV ,,BARVÍNKOVY NEPOSEDNÉ NOTIČKY" je zpracován v souladu s RVP PV a zastřešujícím ŠVP, vznikl  na základě analýzy konkrétních podmínek na našem OP a zohledňuje vývojové, sociální a poznávací potřeby dětí.  

Školní vzdělávací program je k dispozici na požádání.

Minimální standard zabezpečení objektu MŠ

 • mateřská škola naplňuje minimální standard zabezpečení objektu MŠ
 • škola přístupná pouze na zvonek s ohlášením jména a uvedením, koho dotyčná osoba přivádí či vyzvedává z MŠ a z jaké je třídy
 • dozor vykonává nepedagogický pracovník – chodba a vstup, pedagogický pracovník –třída, obsluha el. vrátníku
 • hlavní vstup MŠ je zabezpečen elektronickým vrátníkem

Vážení rodiče, prosíme o dodržování pravidel níže uvedených:

 • nedovolte,  aby s Vámi do školy současně vstupovaly další osoby,
 • při odchodu ze školy nikoho do budovy nepouštějte,
 • hlaste pohyb podezřelých osob paní učitelce,
 • do areálu vstupujte brankou, vjezd motorových vozidel je zakázán – mimo výjimky uvedené ve školním řádu MŠ,
 • prosíme o předání těchto informací všem osobám, které jste pověřili přiváděním a vyzvedáváním Vašich dětí,
 • pokud přicházíte po předchozí domluvě později, tedy po 8.00 hod. dodržujte výše uvedené pokyny,
 • ve výchovně vzdělávacím systému jsou průběžně vyhodnocována možná rizika a děti jsou s nimi přiměřeným způsobem seznamovány v rámci ŠVP PV.

 

Pedagog má povinnost oddělit dítěte od ostatních dětí,  pokud vykazuje známky akutního onemocnění.   Současně zajistí nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámí tuto skutečnost nadřízenému.

 

V MŠ k tomu slouží kancelář VOP. Neprodleně jsou kontaktováni rodiče, aby s dítětem navštívili lékaře. V případě, že onemocnění nějakým způsobem v danou chvíli ohrožuje dítě na životě, je volána RZS.

Děkujeme za spolupráci na ochraně dětí.
Vedení školy

 

 


Galerie


POÁDKOVÉ MINITECHNOHRANÍ

Vážení rodiče,  dovolujeme si Vás pozvat na POHÁDKOVÉ MINITECHNOHRANÍ, které se bude konat 25.5.2024 od 10:00 na zahradě Domova pro seniory v Mostě. 

Více informací

Zápis do MŠ pro rok 2024/2025

Informace k zápisu pro školní rok 2024/2025 Termín zápisu na školní rok 2024/ 2025 od 6. 5. 2024 do 7. 5. 2024 Plakát k zápisu do mateřských škol pro školní rok 2024/2025.       Informace k z…

Více informací

NOVÁ APLIKACE PRO RODIČE

Informační letáček - Mateřská škola Vám předá přihlašovací jméno a dočasné heslo, v SMS Vám přijde heslo nové - Přihlásíte se zde nebo si stáhnete aplikaci (za nás určitě doporučujeme aplikaci, aby …

Více informací

Dny otevřených dveří

ZVEME VÁS NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH NAŠÍ ORGANIZACE. PŘIJĎTE MEZI NÁS!!!! Milí rodiče, zápisy se blíží.  Nabízíme vám návštěvu mateřských škol, rovněž poradenství                 …

Více informací